DEEL 1: PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID van DE FREELANCE OPTICIEN

In deze privacyverklaring verklaren wij als beheerders van https://defreelanceopticien.be/ dat we de bescherming tijdens de verwerking van uw persoonlijke data ernstig nemen. 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die https://defreelanceopticien.be/ (hierna: ‘het bedrijf’) verwerkt van haar klanten, leveranciers of andere contacten.

Als u contact opneemt via de website worden er persoonsgegevens aan het bedrijf verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij verwerken enkel data die absoluut noodzakelijk is voor een goede werking van onze activiteiten en doen het nodige om deze gegevens ook veilig en verantwoordelijk te bewaren, dat we voldoende maatregelen nemen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang . De content van emails en inhoud van formulieren wordt gecentraliseerd en er wordt steeds dus een veilige procedure gevolgd om gegevens te ontvangen en te verwerken

Deze website beschikt over een geldig SSL-certificaat waardoor de data wordt beveiligd en de website door google wordt geklasseerd als een veilige verbinding. 

Deze website wordt onderhouden door de eindverantwoordelijken om databreuken en andere aanverwante problemen te vermijden.

 1. Het bedrijf OPTIEK OOG EN BLIK BVBA
 

Contact via: optiekoogenblik@telenet.be

Eindverantwoordelijkheid over de verwerking van persoonsgegevens

Johan Ghyoot

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via optiekoogenblik@telenet.be.

 1. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?
 

2.1.  In het kader van uw contacten met ons bedrijf, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. Uw volledige naam en de naam van uw zaak
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer 
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Gegevens over uw surfgedrag,
 7. Internetbrowser en type apparaat,
 8. Eventuele bijkomende gegevens die door de gebruiker zelf actief worden overgedragen via de website, via email of via mondelinge overdracht.
 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk onbedoeld kunnen verwerken:

Minderjarigen: Het doelpubliek van onze website en aanverwante activiteiten zijn geen jongeren onder 18 jaar maar we richten ons op volwassenen. Wij hebben dus niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verzamelen (tenzij met toestemming van hun ouders of voogd), maar omdat wij de leeftijd van een bezoeker niet kunnen controleren, raden wij ouders aan om toezicht te houden op het surfgedrag van hun kinderen. Persoonsgegevens kunnen altijd verwijderd worden, dus als u vermoedt dat wij zonder toestemming gegevens van een minderjarige hebben verwerkt of verzameld, kan u ons mailen op 

2.2.  Het bedrijf verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen; voor het bezorgen van uitnodigingen en informatie over georganiseerde activiteiten; voor het bezorgen van uitnodigingen tot deelname aan en informatie over eventuele activiteiten
 2. foto’s gemaakt tijdens activiteiten kunnen gebruikt worden voor communicatie op de Facebookpagina
  en de website;
 
 1. Bewaartermijnen
 

Het bedrijf verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en nadien slechts tot wanneer dit nuttig is voor het bestuur of naargelang de wettelijke opgelegde termijnen. Na afloop van de hiervoor genoemde termijnen zal het bedrijf uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij verplicht worden om volgens de wet bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven en zullen de overbodige gegevens verwijderd worden uit de archieven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van het bedrijf. Het bedrijf heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een volledige lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Diensten van derden via: 

xxxx

 1. Inzagerecht, verwijdering, klachten en bijkomende vragen en/of opmerkingen
 

5.1. Via het email adres optiekoogenblik@telenet.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te volledig te verwijderen. Het bedrijf zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als het bedrijf uw verzoek niet inwilligt voor een bepaalde reden, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met optiekoogenblik@telenet.be. Het bedrijf zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via optiekoogenblik@telenet.be. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of via de toezichtshoudende autoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen of door een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Om te verifiëren of een verzoek wel degelijk door de juiste persoon wordt ingediend kunnen we u extra vragen stellen aangaande uw gegevens of kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen in uw aanvraag. Opgelet: Indien deze laatste vraag wordt gesteld dient u om uw privacy te garanderen de volgende gegevens zwart te maken: pasfoto, MRZ, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer).

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht optiekoogenblik@telenet.be

 1. Wijzigingen van deze privacy policy
 

Dit privacy beleid van de website defreelanceopticien.b kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden niet via email bekend gemaakt. Wij raden u aan om op regelmatige basis ons privacy beleid te bekijken op onze website https://defreelanceopticien.be/privacy-policy/ en ons desnoods te contacteren bij eventuele vragen en- of opmerkingen.

DEEL 2: COOKIE POLICY

Met als doel om onze website feilloos te kunnen laten functioneren en te beheren staan er essentiele, statistische en functionele cookies op onze site. 

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, laptop, tablet, of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website vlot en naar behoren werkt en dat oa. jouw voorkeursinstellingen behouden blijven en om onze vindbaarheid in google en andere zoekmachines te optimaliseren.

De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en hebben we je ook toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kan je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verder kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden zoals sociale media-bedrijven.

De bewaartermijn van cookies is gemiddeld 2 jaar.


Hoe u ons kan contacteren:

Johan Gyoot
 +32 472659176
 optiekoogenblik@telenet.be


De cookies die actief zijn op de site kunnen geraadpleegd worden via de cookie banner en beheerd worden via onderstaande knoppen.

Cookieconsent met Real Cookie Banner